Artikler om: Cookies & Persondata

Offentliggørelse af Dine Persondata i WHOIS

Hvad er WHOIS?WHOIS står for "Who Is?", og er et antal registre over alle domæner og deres ejere.

WHOIS indeholder følgende information, som i visse tilfælde ligger offentligt tilgængeligt.

Hvem har brugsretten til domænet (dig) — dvs. dit navn, adresse, telefonnummer.
Hvem administrerer et domæne (Bricksite).
Hvem betaler/opkræver for domænet (Bricksite, på dine vegne).
Hvem yder teknisk support for domænet (Bricksite).
... og mange andre ting.

LovhjemmelI Danmark har Folketinget vedtaget en særlov,  Lov om Internetdomæner, som kræver, at det danske WHOIS-register fortsat skal ligge fuldt offentligt (dog skjules din email, men ikke dit telefonnummer), således at Politiet og andre myndigheder fortsat kan sagsbehandle effektivt. Dette har hjemmel i Databeskyttelsesforordningen EU-2016/679, art. 6(2).

Hvordan kan jeg blive fjernet?Bricksite kan ikke fjerne dig fra WHOIS-registrene, da vi har en retlig forpligtelse til at videregive dine persondata. Du kan ikke blive fjernet fra registrene (andet end hvis du opsiger dit domæne), men du kan anmode om at få dine persondata skjult fra offentlige opslag.

For at få dine persondata skjult fra det danske WHOIS-register (.dk), så skal du være privatperson. Du skal anmode om navne-/adressebeskyttelse ved din kommune eller på borger.dk. En navne-/adressebeskyttelse gælder som udgangspunkt ét år ad gangen. Bemærk, at navne-/adressebeskyttelse ikke er det samme som Robinsonlisten.

En navne-/adressebeskyttelse har også andre konsekvenser, fx at du ikke kan betjene dig digitalt i mange sammenhænge, fx skal du ofte møde fysisk op for at forny kørekort, pas, oprette en bankkonto, bestille telefon-, internet- og tv-abonnementer, få et nyt simkort, m.fl.

Opdateret den: 19/02/2021

Hjalp denne artikel dig?

Del din feedback

Annuller

Tak!